Ziekmelden en absentie

Ziekmelden en absentie

Ziekmelden en absentie

Ziekmelden en absentie

tel. 0521 51 35 27 of absenten@eekeringe.nl

Is uw zoon/dochter ziek, dan belt u de school zo snel mogelijk. Dit kan tussen 7.45 en 8.15 uur. U kunt uw kind eventueel ook per e-mail ziekmelden, het emailadres is dan: absenten@eekeringe.nl. U krijgt altijd een bevestiging van ons retour. Als de leerling weer hersteld is, meldt hij/zij zich bij de conciërge in de cockpit.
 

Worden leerlingen op school ziek, dan melden zij zich af bij de conciërge en krijgen een ‘kaart’ mee. Als uw kind thuis is gekomen, vragen we u een bevestigend telefoontje naar school te doen. Als de leerling weer beter is, wordt deze kaart voorzien van handtekening van ouders/verzorgers weer afgegeven bij de conciërge in de cockpit.

Moet uw kind om andere redenen de lessen verzuimen dan dient u dit van tevoren, telefonisch of schriftelijk, te melden bij de conciërge. Voor bijzondere gelegenheden moet schriftelijk toestemming worden gevraagd. Dit kunt u doen bij de betreffende leerjaarcoördinator. U kunt hiervoor het formulier gebruiken dat u op onze website kunt vinden. Zie hiervoor: ‘aanvragen bijzonder verlof’.

Als een leerling om medische redenen de gymlessen niet kan volgen, meldt hij/zij zich bij de gymdocent.

Schoolverzuim

Elke les worden afwezige leerlingen in het computersysteem gezet. Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met de ouders/verzorgers en volgt een gesprek met de leerling, waarna eventueel passende maatregelen worden genomen.

Spijbelen

Als een leerling heeft gespijbeld, wordt altijd melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Ook bij zorgelijk (gemeld) ziekteverzuim, of bij twijfel van de school, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Deze nodigt ouders en leerling uit. Indien er mogelijk sprake is van medische redenen voor zorgelijk schoolverzuim zal de leerling worden opgeroepen door de jeugdarts van de GGD.

Aanvragen bijzonder verlof

Zoals u wellicht weet is het erg moeilijk om buiten de vastgestelde vakanties leerlingen vrijaf te geven. Ouders/verzorgers dienen bij het vastleggen van vakantiedata voor het gezin hiermee rekening te houden. Over eventuele aanvragen voor vakantie buiten onze vakantieregeling om kan pas na overleg met de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden beslist. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Extra verlof‘ van de gemeente Steenwijkerland.

U dient hiervoor het ‘aanvraagformulier vakantie en verlof Eekeringe en leerplicht’ in te vullen en het formulier getekend bij de directie in te leveren. Daarna ontvangt u een reactie.

Zoek