Ouder en Leerling

Praktische informatie

Uw kind laten groeien en (op)bloeien, dat is de ambitie van iedereen die op SG Eekeringe werkt. Om dat te bereiken is een goede samenwerking met u als ouder/verzorger van essentieel belang. Regelmatig contact tussen ouders en school stellen we zeer op prijs en is belangrijk voor uw kind én voor de school.

We informeren u daarom zo goed mogelijk. Dat doen wij op ouderavonden, maar ook via e-mailberichten.

Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen. Zodat niet alleen uw zoon of dochter, maar ook u kunt genieten van een uitdagende en geslaagde schooltijd!

Aan de start van het schooljaar ontvangt u het e-mailadres van de coach van uw zoon/dochter, bij het Meet & Greet-gesprek aan het start van het schooljaar. Ouders en leerlingen kunnen altijd via de mail contact opnemen met de coach. Ouders kunnen samen met de leerling ook de coach via Magistermail bereiken of bij online contact via Teams.

Contactformulier SG Eekeringe

Oudergesprekken

Aan de start van elk leerjaar is er een Meet & Greet gesprek met alle ouders en leerlingen.

In het eerste en tweede leerjaar wordt vervolgens twee keer een LOC-gesprek gehouden. LOC staat voor Leerling/Ouder/Coach. De leerling is hierbij leidend; deze geeft zijn/haar doelen aan, waarna ze gezamenlijk besproken en geëvalueerd worden. We vinden het belangrijk dat de leerling hierin de regie heeft, omdat daarmee het eigenaarschap in het eigen leer-/ontwikkelingsproces benadrukt wordt.

Er zijn 4 avonden in het jaarrooster opgenomen waarop u in de gelegenheid wordt gesteld in gesprek te gaan met docenten en/of de coach over de vorderingen van uw kind. U kunt zich voor deze avonden aanmelden en dan opgeven welke 2 collega’s u wilt spreken.

Via de e-mail ontvangt u een uitnodiging voor de spreekavond. U kunt zich daarna voor de spreekavond digitaal aanmelden in Magister. Download hier de handleiding voor het inschrijven op spreekavonden via Magister.

Cijferlijsten en rapport

We werken met een ‘voortschrijdend gemiddelde’ (op het VMBO is dat vanaf klas 3 i.c.m. het PTA).

Alle cijfers van uw zoon of dochter kunt u altijd inzien op Magister – Eekeringe.

Zoek