Schoolkosten

Schoolkosten

Schoolkosten en boeken

Meer informatie over schoolkosten en het boekenfonds vindt u in de brochure ‘Boeken en financiële zaken’

De ouderfactuur wordt digitaal verzonden. U kunt de factuur inzien via de omgeving van WIS Collect en daar uw factuur met iDeal of via een overboeking betalen.

WIS Collect

SG Eekeringe gebruikt met ingang van schooljaar 2018-2019 de diensten van het bedrijf ‘WIS Collect’ voor het innen van ouderfacturen, zoals de ouderbijdrage en facturen voor meerdaagse schoolreizen of andere schoolkosten. Hieronder vindt u een instructiefilm en een uitleg in tekst.

Hoe werkt WIS Collect

Lees deze drie stappen over de werking van Wis Collect.

  1. U ontvangt van CSG Eekeringe, van het e-mailadres no-reply@eekeringe.nl, een e-mail met daarin een link. Bewaar deze e-mail goed. Het is uw inlog als u uw facturen nogmaals wilt bekijken.
  2. Door op deze link te klikken, komt u terecht op de online (WIS Collect) betaal-omgeving van Eekeringe. In deze omgeving kunt u zien welke factuur klaarstaat voor uw betaling, of kunt u zich aanmelden voor een excursie of activiteit waarvoor betaald moet worden.
  3. Na de acceptatie van de factuur of keuze voor deelname selecteert u de door u gewenste betalingsmogelijkheid: een directe online betaling via iDEAL of een overboeking.

U kunt de video hieronder bekijken, waar e.e.a. wordt uitgelegd of de handleiding WIS Collect downloaden.

Correct e-mailadres in Magister

Met het programma wordt zowel de inschrijving als de betaling geregeld. Het is daarom van belang dat het juiste e-mailadres van de ouder/verzorger in Magister bekend is. Tenzij anders afgesproken, gebruiken we daarvoor het e-mail adres van ‘Ouder1’. Wijzigingen van het e-mailadres kunt u zelf in Magister invoeren.

Vragen?

Neem contact op via de volgende e-mailadressen:

 

Ouderbijdrage

SG Eekeringe heeft de ‘Gedragscode schoolkosten’ ondertekend. Dit verplicht de school de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. De school bespreekt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar de hoogte en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Achteraf wordt rekening en verantwoording afgelegd aan deze oudergeleding.

Van deze bijdrage worden de niet-gesubsidieerde zaken betaald. Hierbij moet u denken aan excursies, de scholenmarkten, de kosten van de kennismakingsdagen, de huur van de kluisjes, de verzekeringen, de projectdagen, de schoolavonden en de sportdagen.

Alle aan ouders/verzorgers gevraagde bijdragen aan schoolkosten zijn vrijwillig. Dat geldt ook voor de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage worden schoolactiviteiten bekostigd waarvoor de overheid géén of onvoldoende geld beschikbaar stelt. De ouderbijdrage stelt ons in staat om de leerlingen iets extra’s aan te bieden. De school kan deze extra activiteiten niet verzorgen zonder deze financiële steun. In de brochure ‘boeken en financiële zaken’, die u op onze website vindt, is een overzicht van de ouderbijdrage opgenomen.

Vergoedingsregeling kosten Voortgezet Onderwijs

Voor ouders zijn de geldelijke bijdragen die vanuit de school gevraagd worden soms bezwaarlijk. Het zijn bijdragen voor activiteiten en zaken waarvoor de school geen gelden van de overheid ontvangt. De moeite die er is om die bijdrage te betalen heeft meestal te maken met de eigen financiële situatie van de betreffende ouder/verzorger. Ondersteuning, geheel of gedeeltelijk kan dan zeer welkom zijn. De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld hebben daarom een vergoedingsregeling opgesteld waarover u hieronder meer kunt lezen. Mogelijk komt ook u in aanmerking voor deze regeling.

Vergoeding kosten Voortgezet Onderwijs
Zit uw kind op het Voortgezet Onderwijs en is hij/zij jonger dan 18 jaar, dan is het mogelijk om een bijdrage in de kosten aan te vragen bij de gemeente Steenwijkerland en Westerveld. U kunt deze bijdrage aanvragen bij de IGSD Steenwijkerland & Westerveld op grond van het minimabeleid.

Voorwaarde is wel dat u:

  • in de gemeente Steenwijkerland of Westerveld woont;
  • Nederlander bent en rechtmatig in Nederland verblijft;
  • kinderbijslag ontvangt voor het schoolgaande kind voor wie u de volledige zorg heeft;
  • u de volledige zorg heeft over uw kind;
  • een laag inkomen hebt; en
  • weinig eigen spaargeld of ander vermogen hebt.

Ook is het mogelijk om een bijdrage te krijgen in de aanschaf van een computer.

Wilt u meer weten?
www.igsd-sw.nl