Groep 8

Groep 8

Naar de brugklas!

Hoi bijna-brugklasser!

Nog even en dan is het voorbij, je schooljaren op de basisschool. Tijd om op zoek te gaan naar een school waar jij je thuis voelt! Een school waar je aan de slag kunt met jouw talenten en interesses.

Wij hopen dat je kiest voor SG Eekeringe. Daarom vertellen we je graag wat onze school leuk en interessant maakt.

SG Eekeringe is een middelgrote vmbo-school met ongeveer 500 leerlingen. Op SG Eekeringe kun je kiezen uit vier verschillende vmbo-niveaus: basis, kader, mavo, theoretische leerweg of mavo, gemengde leerweg. In de bovenbouw kun je kiezen uit vier beroepsgerichte profielen: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Dienstverlening & Producten (D&P), en Zorg & Welzijn (Z&W).

Waarom SG Eekeringe?
SG Eekeringe is een uitdagende school –
een gezellige school – een sportieve school –
een creatieve school

Waarom SG Eekeringe?
SG Eekeringe is
een uitdagende school
een gezellige school
een sportieve school
een creatieve school

Voor ouders

In het laatste jaar van de basisschool is het zover. Samen met uw zoon of dochter gaat u op zoek naar de middelbare school die bij uw kind past. Het schooladvies bepaalt het niveau. In de gemeente Steenwijkerland is SG Eekeringe een bekende en goede naam. Maar is het ook de beste school voor uw zoon of dochter? Wij vertellen u graag meer over het SG Eekeringe. Met deze informatie kunt u een weloverwogen keuze maken.

Thuis voelen en ontplooien

Op SG Eekeringe gaat het over het behalen van een mooi diploma op een goed niveau. Maar dat is niet alles. SG Eekeringe is een school waar we willen dat een leerling zich thuis voelt en zich ontplooit. Wij helpen uw kind zich als persoon te ontwikkelen in een positieve, veilige en gezellige sfeer, in een uitdagende en betekenisvolle leefomgeving die ambitieus is, gericht op groei. Een omgeving die een beroep doet op verantwoordelijkheid.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken waar hun talenten liggen. In het werken met de handen, of het hoofd, in het samenwerken of het helpen van een ander, in het entertainen; allemaal hebben ze kwaliteiten. In de lessen hebben we het hierover én kijken we naar het niveau en de richting die past bij de leerling en passen deze waar nodig aan, op maat.

Naar een mooie toekomst

Heeft uw zoon of dochter al een beeld over de toekomst, wat hij of zij wil doen voor opleiding of werk? In deze belangrijke keuze spelen wij graag een rol. Daarom zijn we veel bezig met het zoeken naar de juiste vervolgopleiding. Loopbaanoriëntatie (LOB) helpt bij het maken van deze toekomstgerichte keuzes. Er is veel aandacht voor het kiezen van het juiste profiel. Allereerst de eigen kwaliteiten ontdekken en kunnen benoemen, weten wat je wilt en ontdekken welke mogelijkheden er zijn om te kunnen doen wat je wilt doen: dat is het doel. Leerlingen praten, doen, gaan op stage, leggen een digitaal dossier aan, en ontdekken zo, al doende, welke richting bij hen past.

Veilige en zorgzame school

Voorbereiden op de toekomst begint op een veilige en zorgzame school. We hebben oog voor iedere leerling en bieden goede begeleiding. Daardoor kunnen ook de minder sterke kanten ontwikkeld worden. Heeft een leerling moeite met taal of rekenen, is er sprake van faalangst of een gedragsprobleem? Ons ondersteuningsteam is groot en de ondersteuning breed; we bieden cursussen voor leerlingen, leerwegondersteuning (LWOO), en organiseren de zorg voor leerling en ouders.

Uitdagend, gezellig, sportief en kunstzinnig

SG Eekeringe is een uitdagende school. Leerlingen die basis of kader volgen, hebben de kans om helemaal door te stromen naar een hoger niveau of in enkele vakken op een hoger niveau examen te doen. We werken aan talent!

We zijn een gezellige school, die overzichtelijk en veilig is. We zijn veel bezig met hoe we met elkaar omgaan en samenwerken – team en leerlingen. Dat geldt binnen de school en buiten de school. Dit komt aan bod in de lessen, maar natuurlijk gaan we ook op excursies en mogen activiteiten als klassen- en schoolfeesten niet ontbreken!

Is uw zoon of dochter sportief, dan is kiezen voor de Sportklas een goede aftrap van de middelbare schooltijd op SG Eekeringe. Kennismaken met nieuwe sporten en extra sport op het rooster krijgen zo (zelfs) uw puber in beweging!

Mocht uw kind graag creatief bezig zijn, dan is er de Cultuurklas, waar uw zoon of dochter aan de slag kan met beeldende vorming, muziek, multimedia en podiumkunsten!

Iris – Het is hier gezellig, ik leer veel nieuwe vakken en als je hulp nodig hebt krijg je dat en wordt er naar je geluisterd! Ik wil dokter worden.

Voor leerlingen

Van de basisschool naar de middelbare, dat is best een grote stap. Het is daarom belangrijk dat je een school kiest waar jij je goed voelt.

Gelukkig voelen de meeste kinderen zich snel thuis op SG Eekeringe. Al zijn we niet een heel kleine school, veel leerlingen en docenten kennen elkaar; niet alleen je naam, maar ook wie je bent. We hebben duidelijke regels op school. Juist daardoor voelt iedereen zich prettig en veilig. Docenten en leerlingen werken bij ons samen aan een goede sfeer.

De eerste twee schoolweken gebruiken we om elkaar te leren kennen. En natuurlijk om te wennen aan de schoolregels. Bijvoorbeeld: op tijd komen, boeken mee. Na die weken gaan we ervan uit dat je bent gewend en weet hoe het bij ons hoort.

Alvast een voorproefje van een schooldag

Op het vmbo heb je een lesrooster met verschillende vakken. Deze vakken volg je in verschillende lokalen. Je hebt steeds een andere leraar of docent. Voor elk vak krijg je huiswerk. Soms ben je in de les in gesprek, soms maak je een opdracht, en soms leer je voor een toets. We beginnen om de dag om 8.15 uur en eindigen uiterlijk om 15.45 uur. Daartussen volg je lessen van 45 minuten. Natuurlijk heb je regelmatig een pauze, die je mag invullen zoals je zelf wilt. Een balletje trappen op het schoolplein, kletsen met vrienden en vriendinnen in de aula, of een lekker broodje halen in de schoolkantine!

 

Coach

Een groot gebouw, andere klasgenootjes, wisselende lokalen en nieuwe vakken, dat is best even wennen. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Je coach vertelt hoe alles gaat. Hij of zij begeleidt je bij het leren, plannen en samenwerken. Maar de coach kan je ook helpen als je met andere vragen rondloopt. Elke week heb je een coachuur en je ziet je coach ook tijdens andere lessen. De coach organiseert samen met jullie feesten en uitstapjes en is ook degene die contacten onderhoudt met je ouders/verzorgers.

Het beste uit jezelf halen

Wij willen je op school zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. De docenten houden daarom goed in de gaten hoe je ervoor staat. Kun je voor een bepaald vak een hoger niveau aan? Laten we het proberen! Dat kan je voordelen en extra keuzemogelijkheden opleveren als je naar het mbo gaat. En naast gewone lessen doen we veel LOB; loopbaanoriëntatie. Dat gaat over je kwaliteiten ontdekken, weten wat je wilt en ontdekken welke mogelijkheden je hebt om je droombaan of -opleiding te kunnen bereiken.

Extra hulp

Soms gaan bepaalde dingen op school iets minder lekker. Je hebt bijvoorbeeld moeite met taal of rekenen of je vindt het lastig om toetsen te maken. Waar je ook maar een beetje extra hulp bij kunt gebruiken: wij helpen jou hierbij. Op SG Eekeringe staat er een groot zorgteam voor je klaar. Zij zetten alles op alles om jou te ondersteunen, zodat je lekker in je vel zit. Want dat maakt het halen van je diploma een stuk leuker en eenvoudiger!

Schoolvakken

In leerjaar 1 staan de volgende vakken op het rooster: Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Kunst & Cultuur, Bewegingsonderwijs, Leren&Leven (les over levensvaardigheden), Taal & Rekenen, coachuur/-momenten.

Sport en cultuur

In de eerste en de tweede klas kun je deelnemen aan de Sportklas of de Cultuurklas

Sportklas

De sportklas is echt wat voor jou als je graag in beweging bent en het leuk vindt om bijzondere sporten te beoefenen. Denk aan schermen, duiken, surfen, paardrijden of skiën.

Neem hier vast een kijkje!

Cultuurklas

Ben je graag creatief bezig met muziek, dans, toneel, of tekenen? Dan is de cultuurklas wat voor jou! We gaan aan de slag met o.a.: beeldend (graffiti, beeldhouwen), muziek (band, koor), multimedia (film en fotografie), podiumkunsten (theater, dans) en werken aan een thema of voorstelling. 

Neem hier vast een kijkje!

Buiten school!

Hoe leuk is het om met de hele klas op pad te gaan? Op SG Eekeringe organiseren we sportdagen, excursies voor verschillende vakken, kun je op kamp, en organiseren we klassenfeesten en schoolfeesten. Want zonder schoolfeest is het jaar natuurlijk niet compleet.

Kom kijken, Open Huis!

Benieuwd naar SG Eekeringe? Lees dan ook ons magazine eens door. 

We houden Open Huis op woensdag 31 januari 2024 van 15.00 tot 17.30 en van 18.30 tot 21.00 uur. We geven in twee rondes een stukje voorlichting en je kunt een kijkje nemen in onze lokalen.

Kan je niet zolang wachten? We hebben video’s gemaakt over wat er bij ons op school allemaal te doen is, welke richtingen je kunt kiezen en welke keuzevakken er zijn (bijvoorbeeld de Sportklas). Kijk snel klik hier!

Heb jij of hebben je ouders behoefte aan een persoonlijk contactmoment, heb je vragen, of mis je informatie? Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met je op!

 

Kennismaken en wennen

Alles is het eerste jaar nieuw. Daarom helpen we jou om je snel thuis te voelen. We beginnen daarom niet pas na de zomervakantie, maar daarvoor al met kennismaken!

Als je je op onze school aanmeldt, krijg je aan het eind van je schooljaar in groep 8 een uitnodiging om alvast te komen kennismaken met je klas en je mentor. Deze uitnodiging krijg je via de basisschool.

We hopen je snel te zien bij ons op school!

 

Hebt u behoefte aan een persoonlijk contactmoment
of hebt u vragen ? Neem contact op!

Aanmelden

Aanmeldingen van leerlingen gaan normaal gesproken via de basisschool. In enkele gevallen (zoals aanmelding van buiten de regio of het aanmelden later in het schooljaar) kunt u als ouder zelf uw kind aanmelden.

Aanmeldformulieren aanvragen

Voorafgaand aan een aanmelding zoals hierboven gemeld, vindt vaak eerst een intakegesprek plaats. U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek bij de afdelingsleider van de betreffende afdeling.

Wilt u alvast een aanmeldformulier ontvangen dan kunt u dit via e-mail aanvragen.

Passend onderwijs

Voor informatie over aanmelding in relatie tot passend onderwijs, verwijzen we naar het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs.

Contactpersonen

Hebt u behoefte aan een persoonlijk contactmoment, hebt u vragen, of mist u informatie? Vult u dan het contactformulier in, en wij nemen contact met u op!

Afdelingsleider:
Stefano Caria, scaria@eekeringe.nl

Afdelingscoördinator:
Feico Wiersma, fwiersma@eekeringe.nl

Zoek