Programma van toetsing en afsluiting

Programma van toetsing en afsluiting

Het  Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) beschrijft welke beoordelingen er zijn en in welke mate meetellen voor het eindcijfer van het vak. Met het PTA wordt (via een combinatie van toetsen) gemeten of de leerlingen de eindtermen/deeltaken beheersen. 

Het PTA heeft twee functies:

  1. De school informeert leerlingen en ook ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging etc. van het schoolexamen. Het PTA dient daarom voor leerlingen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.
  2. De school verantwoordt met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de inspectie.

Voor SG Eekeringe zijn de PTA’s in Magister te vinden onder de knop ‘Downloads’. 
Zoeken