Stages

Stages

Informatie voor ouders

Een stageplek zoeken

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf nadenkt waar hij/zij graag stage wil lopen. Het is fijn als u mee wilt denken: u kent uw kind het best. We hebben contact met veel stagebedrijven, maar staan ook altijd open voor nieuwe bedrijven. Het zoeken van een stageplaats gaat in overleg met de mentor van uw kind.

Op SG Eekeringe is Sinie Koster de decaan en stagecoördinator.

Verzekering

Via SG Eekeringe zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en WA. De dekkingen zijn aanvullend op de verzekering van het stagebedrijf en de leerling. Het is hiervoor essentieel dat de stageovereenkomst voor aanvang van de stage ondertekend door school, bedrijf, ouders en leerling, en in bezit is van de school.

Teamspot

Teamspot is het stageplatform voor leerlingen, scholen en bedrijven, die deze drie groepen met elkaar verbindt. Je krijgt eigen inlogcode. Via Teamspot kun je solliciteren naar een stageplaats en je opdrachten maken. Deze zijn in te zien door praktijkbegeleiders en docenten. Daarnaast staat alle informatie over stage op één plaats en is er een handige berichtenfunctie.

Teamspot
is het stageplatform voor leerlingen, scholen en bedrijven,
die deze drie groepen met elkaar verbindt

Stages

Klas 3

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage houdt in dat je vrijwilligerswerk doet tijdens je middelbare schoolperiode. Door het doen van een maatschappelijke stage maak je kennis met de samenleving en word je bewust gemaakt van het feit dat iedereen een steentje bij moet dragen. Dit betekent dat je soms iets moet doen voor een ander zonder dat je daar iets voor terug krijgt. Voorbeelden zijn: de jongste jeugd van een sportvereniging trainen, een wijkfeest organiseren of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie.

In klas 3 VMBO verricht je in je eigen tijd 20 uur vrijwilligerswerk. Je mag zelf kiezen waar je stage gaat lopen, maar dit moet wel bij een organisatie zijn die werkt met vrijwilligers.

De leerling regelt via de stagecoördinator het stagecontract. Na inlevering van het ingevulde stagecontract krijg je een portfolio voor het invullen van de stage-uren, de urenregistratie en het maken van de opdrachten tijdens de stage. Als school vinden we het belangrijk dat je niet alleen in de boeken zit, maar ook om je heen kijkt en daarvan leert. Meedoen in de maatschappij via een stage is daar een belangrijk onderdeel van.

Snuffelstage

In april ga je een week op stage. Je gaat bij een bedrijf aan de slag en loopt daar mee om te ervaren wat het bedrijf doet.

Klas 4

Beroepsgerichte stage

Meestal ga je een stage doen die aansluit bij het profiel wat je gekozen hebt. Mocht je qua toekomst nog niet goed weten wat je wil, dan kun je ook kiezen voor een stagebedrijf buiten dit profiel. In dit geval is het doel van de stage oriënterend van aard. Overleg met je decaan over de mogelijkheden, hij of zij kan je hier meer over vertellen!

VMBO basis

Aan het begin van het jaar ga je een week op stage. Vervolgens ga je elke vrijdag naar je stageplek.
Deze stage is gericht op je (mogelijke) toekomstige beroep of opleiding en is voorbereidend op je examen.

Het doel is dat je ervaring opdoet, algemene vaardigheden ontwikkelt en dat je praktisch aan de slag bent. Het ligt in het verlengde van je praktijklessen op school, eigenlijk is het ‘levensechte praktijk’.

VMBO kader

Kaderleerlingen gaat twee weken op stage met het doel na te denken over: wil ik bij dit/een bedrijf zoals dit verder in de toekomst, past een vervolgopleiding in deze richting, past het beroep bij mij? Deze stage doe je in november/december van het schooljaar.ásis

Zoek