Stages

Stages

Informatie voor ouders

Een stageplek zoeken

Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter zelf nadenkt waar hij/zij graag stage wil lopen. Het is fijn als u mee wilt denken: u kent uw kind het best. We hebben contact met veel stagebedrijven, maar staan ook altijd open voor nieuwe bedrijven. Het zoeken van een stageplaats gaat in overleg met de mentor van uw kind.

Alle afdelingen binnen SG Eekeringe hebben een eigen stagecoördinator.
Voor VMBO is dat Sinie Koster.
Voor PRO is dat Ludo Bennen.
Voor VGO is dat Frank de Jager.

Verzekering

Via SG Eekeringe zijn de leerlingen collectief verzekerd tegen ongevallen en WA. De dekkingen zijn aanvullend op de verzekering van het stagebedrijf en de leerling. Het is hiervoor essentieel dat de stageovereenkomst voor aanvang van de stage ondertekend door school, bedrijf, ouders en leerling, en in bezit is van de school.

Teamspot

Teamspot is het stageplatform voor leerlingen, scholen en bedrijven, die deze drie groepen met elkaar verbindt. Je krijgt eigen inlogcode. Via Teamspot kun je solliciteren naar een stageplaats en je opdrachten maken. Deze zijn in te zien door praktijkbegeleiders en docenten. Daarnaast staat alle informatie over stage op één plaats en is er een handige berichtenfunctie.

Teamspot
is het stageplatform voor leerlingen, scholen en bedrijven,
die deze drie groepen met elkaar verbindt

Stages VMBO

Klas 3

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage houdt in dat je vrijwilligerswerk doet tijdens je middelbare schoolperiode. Door het doen van een maatschappelijke stage maak je kennis met de samenleving en word je bewust gemaakt van het feit dat iedereen een steentje bij moet dragen. Dit betekent dat je soms iets moet doen voor een ander zonder dat je daar iets voor terug krijgt. Voorbeelden zijn: de jongste jeugd van een sportvereniging trainen, een wijkfeest organiseren of een website maken voor een vrijwilligersorganisatie.

In klas 3 VMBO verricht je in je eigen tijd 20 uur vrijwilligerswerk. Je mag zelf kiezen waar je stage gaat lopen, maar dit moet wel bij een organisatie zijn die werkt met vrijwilligers.

De leerling regelt via de stagecoördinator het stagecontract. Na inlevering van het ingevulde stagecontract krijg je een portfolio voor het invullen van de stage-uren, de urenregistratie en het maken van de opdrachten tijdens de stage. Als school vinden we het belangrijk dat je niet alleen in de boeken zit, maar ook om je heen kijkt en daarvan leert. Meedoen in de maatschappij via een stage is daar een belangrijk onderdeel van.

Snuffelstage

In april ga je een week op stage. Je gaat bij een bedrijf aan de slag en loopt daar mee om te ervaren wat het bedrijf doet.

Klas 4

Beroepsgerichte stage

Meestal ga je een stage doen die aansluit bij het profiel wat je gekozen hebt. Mocht je qua toekomst nog niet goed weten wat je wil, dan kun je ook kiezen voor een stagebedrijf buiten dit profiel. In dit geval is het doel van de stage oriënterend van aard. Overleg met je decaan over de mogelijkheden, hij of zij kan je hier meer over vertellen!

VMBO basis

Aan het begin van het jaar ga je een week op stage. Vervolgens ga je elke vrijdag naar je stageplek.
Deze stage is gericht op je (mogelijke) toekomstige beroep of opleiding en is voorbereidend op je examen.

Het doel is dat je ervaring opdoet, algemene vaardigheden ontwikkelt en dat je praktisch aan de slag bent. Het ligt in het verlengde van je praktijklessen op school, eigenlijk is het ‘levensechte praktijk’.

VMBO kader

Kaderleerlingen gaat twee weken op stage met het doel na te denken over: wil ik bij dit/een bedrijf zoals dit verder in de toekomst, past een vervolgopleiding in deze richting, past het beroep bij mij? Deze stage doe je in november/december van het schooljaar.ásis

Stages PRO

Klas 1

Je doet een snuffelstage/oriënterende stage dit jaar. In totaal doe je dit twee dagen: voor kerst een dag en in het voorjaar. Deze stage doe je in een vertrouwde omgeving, bij bekenden.

Klas 2

Interne stage: deze stage volg je binnen de school, bij de conciërge.

Externe stage op het ATC: In de tweede helft van het schooljaar ga je zeven weken lang, 1 dag per week naar het ATC. Het ATC is het ArbeidsTrainingsCentrum binnen de NoordWestGroep.
Hier verricht je allerlei werkzaamheden, waarbij je werkt met de methode ‘Werkstap’. Uit deze methode komt een rapport, waarin beschreven staat waar jij goed in bent.
Dit rapport neem je mee naar het derde jaar, waarin je weer op externe stage gaat.

Klas 3

Externe stage: dit jaar heb je 1 roostervrije dag per week, waarop je op stage gaat. Meestal is dit bij een extern bedrijf, maar er is ook mogelijkheid om bij het ATC stage te lopen. Deze stage loopt tijdens het hele schooljaar door.

Leerjaar 4

Externe stage, 2 dagen per week.

Leerjaar 5

Externe stage, 3 dagen per week

Leerjaar 6

Geheel externe stage, of nog deels op school (kan per leerling verschillen).

Je stages zijn gericht op het profiel wat gekozen wordt.
Stages kunnen verschillende jaren bij hetzelfde bedrijf gevolgd worden, maar afhankelijk van je interesses en vaardigheden kan het wisselen.

Stages VGO

De stages op het VGO vinden plaats volgens richtlijnen, maar niet volgens vaste protocollen. De begeleidingsbehoefte van de leerling vraagt namelijk om maatwerk. Daarnaast is de instroom en uitstroom veel breder qua leerniveau en -mogelijkheden, waardoor een toegespitst programma wenselijk is.

Op het VGO verschilt het stagetraject daarnaast ook tussen leerlingen die AMG (ArbeidsMarktGericht) of diplomagericht hun opleiding volgen.

AMG Klas 1 en 2

Oriënterende stage: je volgt een interne stage (binnen de school), bij diverse ondersteunende diensten, gericht op (verder) aanleren en toepassen van vakvaardigheden en algemene werknemersvaardigheden.

AMG Klas 3

Stage ATC NWG: Bij de NoordWestGroep is het ATC (ArbeidsTrainingsCentrum) ingericht. Groepsgewijs worden hier stages gevolgd onder begeleiding van de groepsleerkracht, om doelgerichte werknemersvaardigheden op te doen.

LOB-stage: korte stage met als doel om leerlingen zich te laten oriënteren op verschillende sectoren, bedrijfstakken en beroepen.

Deze stage past binnen het programma LOB om leerlingen een onderbouwde keuze te laten maken voor een profiel

AMG Klas 4 t/m 6

Externe stage: Individuele stage, 2-3 dagen per week, buitenschools, gericht op het aanleren en toepassen van vakvaardigheden algemene werknemersvaardigheden in een sector.
Het doel is om te leren wennen aan een omgeving van werk.

Uitstroomstage: Individuele stage, 4 dagen per week, buitenschools, gericht op het aanleren en toepassen van vakvaardigheden algemene werknemersvaardigheden in een sector.
Het doel van deze stage is om deze leerplek om te zetten in betaald werkplek.

Diplomagericht

De diplomagerichte leerlingen op het VGO volgen waar mogelijk het stagebeleid volgens de normen van het VMBO (beroepsgericht of kader). Er wordt een profiel gekozen en daarop aansluitende stages gezocht.

NWG Academy

De NWG Academy is onderdeel van NoordWestGroep en heeft als doel het, na hun opleiding, duurzaam plaatsen van PRO/VGO leerlingen in het bedrijfsleven van Steenwijk en omstreken.

NWG Academy is de springplank tussen school en werk. Hier leren de leerlingen van pro/vgo arbeidsvaardigheden en basisvaardigheden om na hun opleiding duurzaam uit te kunnen stromen naar regulier werk. Een vaste jobcoach begeleid de leerling tijdens hun stage bij een van onze bedrijfsonderdelen of een externe werkgever. Deze unieke samenwerking tussen RSG Tromp Meesters en NWG heeft al veel talent opgeleid en geplaatst.