Levensvaardigheden – Samen voor Ryan

Levens- vaardigheden – Samen voor Ryan

  • Wie ben jij?
  • Hoe denk je en leef je op een gezonde manier?
  • Hoe zorg je voor jezelf?
  • Hoe ga je met anderen om?
  • Ben je eerlijk tegenover jezelf en anderen?
  • Hoe blijf je jezelf ontwikkelen?

Om je leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en aan de samenleving deel te kunnen nemen, heb je verschillende skills nodig. Je leert veel van de vakken op school (kennis; cognitief), maar minstens net zo belangrijk is dat je leert hoe je met jezelf en met anderen omgaat (sociaal-emotionele vaardigheden). Dat gaat bijvoorbeeld over stilstaan bij en met elkaar praten over hoe je je voelt; om hulp vragen; om uitdagingen en onzekerheden; jezelf laten zien als het goed gaat, maar ook als het leven tegenzit.
Aan deze life skills, levensvaardigheden, wordt op SG Eekeringe veel aandacht besteed.

Het is niet zomaar een vak binnen het lesprogramma, maar een apart project: Levensvaardigheden, wat in (permanente) ontwikkeling is.
Binnen dit project komen de zes vragen hierboven als thema’s aan bod. Deze thema’s komen voort uit het lesprogramma ‘Leren & Leven’, wat voor PRO en PLUS wordt ingezet.

Voor het VMBO staat de integratie van Levensvaardigheden in het standaard programma op de agenda; onderdelen zijn al actueel, maar in de structuur van het onderwijs zal Levensvaardigheden een grotere rol gaan spelen.

Naast het ‘standaard’ lesprogramma wordt er veel georganiseerd voor leerlingen én ouders:

  • een themaweek voor leerlingen, met workshops gegeven door professionals en ouders, om met en door elkaar te leren;
  • opdrachten waar leerlingen mee aan de slag gaan (bijvoorbeeld: zelf een voorlichtingsvideo maken, van script tot realisatie, over een ‘voelbaar’ onderwerp);
  • inspiratiesessies rondom de zes thema’s voor professionals en ouders, met daarbij een online toolbox waarin ideeën en suggesties aangereikt worden om zelf met levensvaardigheden aan de slag te gaan.

Hou het schoolnieuws en deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven!

Het doel van het project Levensvaardigheden is dat alle leerlingen van SG Eekeringe aan het einde van hun schoolcarrière voldoende levensvaardigheden hebben om zich naar vermogen staande te houden in de maatschappij.

Leren & Leven

De aanpak en de programma’s van Leren & Leven zijn gebaseerd op het gezond-verstand-principe dat je een goed gevoel over jezelf krijgt als je je positief gedraagt en op de overtuiging dat voor elk gedrag alternatieven denkbaar zijn. De Denken-Doen-Voelen over jezelf-cirkel maakt zichtbaar hoe gedrag, gedachten en gevoelens (over jezelf) samenhangen. 
 

Asfati – Ik leer veel in de lessen, maar ik leer ook om minder snel boos te zijn en me minder snel aangevallen te voelen.
De school en de docenten zijn leuk! Ik wil als verpleegkundige in de zorg werken.

 

Themaweek Gezonde Keuzes: Lichaam en Voeding

Van 31 mei t/m 4 juni 2021 werd er een themaweek georganiseerd.
Kijk hier naar de inspiratievideo van deze week:

 

 

Levensvaardigheden in zes thema’s

Onder Levensvaardigheden vallen de volgende thema’s:

1. Wie ben ik?

Je leert dat hoe zij jezelf ziet, bepaalt hoe je je voelt over jezelf en dat ook anderen, zoals familie en vrienden, hier invloed op hebben. Je leert dat je zelfbeeld erg bepalend is voor hoe je in het leven staat en dat je invloed hebt op je zelfbeeld door wat je denkt en doet. Ook leer je bewust stil te staan bij je communicatie met anderen.

2. Gezond denken en gezond zijn

Je wordt je (meer) bewust van de eigen verantwoordelijkheid voor lichaam en geest. Competenties voor een gezonde leefstijl komen aan de orde, waar aandacht is voor onderwerpen als gezonde voeding, imago en jezelf presenteren, de gevolgen van drugs, alcohol, gamen en verslavingsgedrag in het algemeen, het belang van voldoende lichaamsbeweging en slaap en de werking van het brein.

3. Hoe zorg ik voor mezelf?

In dit thema staat zelfmanagement centraal. Je krijgt meer inzicht in je eigen gedrag en de keuzes die je maakt, onder meer ten aanzien van tijd, geld, energie, het omgaan met emoties en gedrag. Je leert hoe je je eigen bestaan op een goede manier kunt organiseren.

4. Hoe ga ik met anderen om?

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ is de sleutel tot het goed met anderen overweg kunnen. Op basis van dit uitgangspunt kan afgesproken worden hoe met elkaar om te gaan (gedragscode). Onderwerpen als vriendelijkheid, empathie, samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging vallen onder dit thema.

5. Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Het is nog niet altijd makkelijk om eerlijk tegen jezelf te zijn. Je leert het belang van eerlijk te zijn naar jezelf, naar anderen, en je aan beloften te houden. Ook vallen onderwerpen als rechtvaardigheid en integriteit hieronder.

6. Jezelf blijven ontwikkelen

Als je een goed realistisch beeld van jezelf hebt, weet je wat je aan mogelijkheden hebt en waar nog uitdagingen liggen. Je gaat oefenen met doelen stellen en het maken en evalueren van plannen. Er is aandacht voor geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, van bedreigingen kansen maken en de moed hebben om het te proberen.

 

 

Samen voor Ryan

In Steenwijkerland werken alle instellingen voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, passend onderwijs, de GGD, het sociaal werk en de gemeentelijke toegang samen in Samen voor Ryan. Binnen Samen voor Ryan worden zes vernieuwende aanpakken ontwikkeld, leren we van en met elkaar en werken we samen vanuit een houding van persoonlijk leiderschap. Allemaal in het belang van het kind en de jongere. Het project Levensvaardigheden is één van deze vernieuwende aanpakken.

Samen willen we ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren in Steenwijkerland de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om als volwassene een zelfstandig leven te kunnen leiden. Het project draagt bij aan het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en daarmee het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Door het in verschillende contexten terug te laten komen, wordt er één taal gesproken in Steenwijkerland als het gaat om levensvaardigheden en worden de kinderen volop betrokken bij de samenleving.

Lees meer op de website: https://www.samenvoorryan.nl/

Zoek