Privacystatement

Privacystatement

Privacy-
statement

Privacy

De Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf (Simant) bestaat uit de scholen Linde College, CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters. Informatiebeveiliging en privacy (IBP) van iedereen op school vindt Simant heel belangrijk.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in heel Europa. In meerdere formele documenten wordt beschreven welke afspraken en uitgangspunten gehanteerd worden. Op deze pagina’s van onze website is de informatie te lezen over hoe wij met Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) omgaan binnen de stichting.

Deze pagina’s geven een leesbare samenvatting en zijn een informele versie met nadruk op communicatie. Voor details wordt verwezen naar onderstaande formele documenten:

Informatie en communicatie (technologie) is noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs. Omdat we met persoonsgegevens (van onszelf, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving daarop van toepassing. Dit houdt in dat wij iedereen op school willen beschermen tegen al dan niet opzettelijke aantasting van die privacy.

Om dat te bereiken hanteren we een aantal uitgangspunten en maken we afspraken waaraan iedereen binnen onze school zich aan dient te houden. Hiermee willen we de goede naam van iedereen en van de school waarborgen.

Zoeken