Politiek debat op school

Op 14 november vond op school het politieke debat plaats voor de leerlingen van de examenklas geschiedenis/maatschappijkunde in het kader van de verkiezingen op 22 november. Het was een leuke en leerzame ochtend en we danken de aanwezige vertegenwoordigers meneer Brommer (BBB), meneer Homan (CDA), meneer Boxum (Christen Unie), meneer De Vries – ten Klooster (D66) en meneer Thijssen (Groen Links), hartelijk voor hun aanwezigheid en enthousiasme.

De leerlingen kregen een rood en een groen briefje waarmee ze kenbaar konden maken wat ze van de stellingen vonden die werden besproken.

Op sommige punten was er behoorlijk wat verdeeldheid. Zoals bij de stelling ‘De wolf hoort niet thuis in Nederland en moet worden afgemaakt’ en ‘Nederland is vol en moet geen asielzoekers meer toelaten.’ En of ze zich over 10 jaar nog bij hun ouders zien wonen i.v.m. krapte op de huizenmarkt, daar werden ook zowel groene als rode briefjes voor omhoog gehouden.

Niet verrassend kleurde de stemming volledig rood (op een leerling die beide briefjes omhoog hield), toen het ging over het verbod op mobiele telefoons op scholen. Hier zijn ze het duidelijk niet mee eens. Of de halve veestapel moet verdwijnen i.v.m. stikstof? Ook daarin zijn de leerlingen eensgezind rood gekleurd.

De groene briefjes gingen massaal de lucht in voor zwaardere straffen voor criminelen en voor zelfbeschikking over het levenseinde. Mensen die hun leven voltooid vinden, zouden zelf moeten mogen beslissen of ze aan hun leven een einde aan willen maken.

Politiek is natuurlijk niet alleen rood en groen, het gaat om nuances, randvoorwaarden, gevolgen, lange termijn en ook over het kostenplaatje. Met het politieke debat willen we onze leerlingen graag aan het denken zetten. Iedereen mag zijn eigen mening vormen en zich erover uitspreken, zoals dat in een democratie hoort. Er zijn verschillende standpunten en je mag je eigen weg erin vinden, dat willen we ze graag meegeven. Je stem telt en je mag je laten horen!

Zoeken