PLUS

PLUS

Onderwijs op maat

Wij bieden binnen de PLUS-afdeling onderwijs op maat. Dat betekent dat we kijken naar wat het beste bij een leerling past, nu en in de toekomst. Binnen deze afdeling geven we onderwijs met extra ondersteuning aan leerlingen van 11 tot en met 18 jaar op het niveau van praktijkonderwijs, basis, kader en mavo (vmbo-tl/gl). We doen dit in klassen van maximaal twaalf leerlingen.

De uitgebreide extra ondersteuning die eerder het voortgezet speciaal onderwijs (vso) heette, is op onze school regulier onderwijs geworden. We kijken wat past bij een leerling en wat hij of zij nodig heeft. We kijken daarbij ook naar de toekomst na onze school: waar is deze leerling het beste op zijn of haar plek? We leiden daarom niet alleen op naar een diploma maar naar een vervolgstap. En door onze unieke samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo kunnen we een groot deel van die vervolgstap zelfs aanbieden in Steenwijk!

We kiezen voor kleine groepen en iedere groep
heeft een groepsleerkracht.

Denken in mogelijkheden

We kijken vooral naar de volgende punten:

 • Wat brengt de leerling mee?
 • Wat heeft de leerling nodig?
 • Welke ondersteuning kunnen we bieden?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor vervolg?


Daarbij zijn we altijd erg creatief. We hebben een aantal vaste routes, maar kijken per leerling wat het beste past. Betekent dit voor een paar vakken op een hoger niveau examen doen? Dan regelen we dat! Of zit een vmbo-diploma met ondersteuning er wel in maar wordt het op het mbo moeilijk? Dan maken we samen een passende oplossing en wordt het misschien wel een leerwerktraject. Er zijn mogelijkheden genoeg, dichtbij huis.

We hebben jaren ervaring als afdeling in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze ervaring en kennis nemen we mee in onze nieuwe afdeling binnen het reguliere onderwijs. We werken in kleine groepen, met veel individuele aandacht, speciale voorzieningen en aanvullende ondersteuning. We hebben veel kennis en expertise in huis en bieden hiermee toekomstperspectief voor iedere leerling.

Onze routes

Welke mogelijkheden hebben we voor onze leerlingen om aan hun toekomst te bouwen? We hebben een paar vaste routes opgezet maar de mogelijkheden zijn erg breed.

pro-PLUS

Binnen de route pro-PLUS volgen leerlingen de meeste lessen op het niveau van het praktijkonderwijs. Binnen pro-PLUS werken we samen aan een vervolgstap richting de entreeopleiding (mbo-1, ook op onze school) of een plekje op de arbeidsmarkt (via samenwerking met NoordWestGroep).

combi-PLUS

Ook binnen combi-PLUS gaan we uit van het praktijkonderwijs als basis. Maar leerlingen krijgen de kans om op basisberoepsgericht niveau aan de slag te gaan. Als dit een goede zet is, mogen ze overstappen naar de basisberoepsgerichte leerweg. Maar ze kunnen ook kiezen voor een leerwerktraject op dit niveau of door op het niveau van het praktijkonderwijs.

basis-PLUS

Binnen de route basis-PLUS volgen leerlingen de meeste lessen op het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Daarnaast is er veel maatwerk mogelijk en besteden we extra aandacht aan levensvaardigheden. De eisen voor het vmbo-basis diploma zijn het uitgangspunt, maar via een persoonlijke route zijn er ook een paar omwegen mogelijk om dit te behalen. Het is een goede voorbereiding op een vervolgstap binnen het mbo-2.

PLUS-leerwerktraject

Binnen dit traject doen leerlingen in minder vakken examen voor het vmbo-basis diploma. Daarnaast lopen leerlingen stage bij een bedrijf en doen ze op deze manier werk- en leerervaring op. Ook binnen het PLUS-leerwerktraject werken we toe naar een vervolgstap op het mbo-2.  

kader-PLUS

kader-PLUS heeft de kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo als basis. De meeste lessen zijn op dit niveau en we besteden veel aandacht aan levensvaardigheden. Ook binnen deze route is maatwerk mogelijk. De eisen voor het vmbo-kader diploma zijn het uitgangspunt, maar via een persoonlijke route zijn er ook een paar omwegen mogelijk om dit te behalen. Kader-PLUS is een goede voorbereiding op mbo-3 en soms ook voor mbo-4. Maar als via maatwerk blijft dat een andere plek beter bij je past, werken we daar samen naar toe.

mavo-PLUS

Net als bij basis-PLUS en kader-PLUS is bij deze route de theoretische/gemengde leerweg van het vmbo de basis. In Steenwijk hebben we ervoor gekozen deze leerweg ‘mavo’ te noemen. We werken toe naar een mavodiploma maar via levensvaardigheden en maatwerk is een persoonlijke leerroute mogelijk. Leerlingen in deze route stromen vaak uit naar mbo-3 of mbo-4 maar soms ook naar de havo.

Het Tij

Naast de maatwerkroutes die we al noemden, hebben we ook Het Tij. Binnen deze route zijn we gespecialiseerd in het re-integreren van leerlingen die langdurig thuiszitten. In eerste instantie sluiten we aan bij wat een leerling kan en wil. Dit alles doen we in nauw overleg met de zorgverleners, de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie.

Wie ben jij? – Hoe denk je en leef je op
een gezonde manier? – Hoe zorg je voor jezelf? –
Hoe ga je met anderen om? – Ben je eerlijk tegenover jezelf
en anderen? – Hoe blijf je jezelf ontwikkelen?

Ultiem maatwerk

Binnen de PLUS-afdeling is heel veel mogelijk. We hebben nu een aantal vaste routes opgezet maar de mogelijkheden binnen alleen al combi-PLUS zijn erg breed. We kijken per leerling wat het beste bij hem of haar past. Met de expertise onder onze collega’s en onze jarenlange ervaring in het speciaal onderwijs hebben wij alle mogelijkheden om een persoonlijke route samen te stellen binnen het reguliere onderwijs. We bieden zo het ultieme maatwerk en daar zijn we trots op.

Vóór de zomervakantie (2022) kunnen wij helaas geen volledige inschrijvingen meer verzorgen voor onze PLUS-afdeling. We hebben hiervoor een paar weken tijd nodig. Wij denken wel graag mee over een mogelijke plaatsing. Het proces zal dan na de vakantie verder opgepakt worden.

Het schooljaar

 

Schooltijden

DAG

LESTIJDEN

Maandag

8.15 – 14.15 uur

Dinsdag

8.15 – 14.15 uur

Woensdag

8.15 – 14.15 uur

Donderdag

8.15 – 14.15 uur

Vrijdag

8.15 – 14.15 uur

De klassen

Bij de inrichting van de klassen houden we ook rekening met de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en zorgen we voor structuur en ruimte. We kiezen voor kleine groepen en iedere groep heeft een groepsleerkracht.

Leerlingenraad

In het kader van actief burgerschap is er een leerlingenraad op onze school. In de leerlingenraad zitten acht enthousiaste leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen wat er op school en in de klas gebeurt. Dit alles om de betrokkenheid van de leerlingen op school te vergroten.

Ondersteuningsaanbod

Binnen onze afdeling PLUS hebben we dezelfde ondersteuning als binnen onze andere afdelingen. Maar er is speciale aandacht voor:

 • sociale omgang/inzicht/vaardigheden;
 • taal/communicatie;
 • zelfstandigheid/zelfredzaamheid;
 • basisveiligheid en angstreductie
 • leren omgaan met preoccupaties;
 • bewustwording;
 • zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkelen.